ஸ்ரீ லலிதா சகரஸ்ரநாமம் தோன்றிய திருமீயச்சூர்

June 27, 2018 vandhana v 0

காசிப முனிவரின் மனைவிகளான கர்த்துரு, விநதை இருவரும் சிவபெருமானை வழிபடுகின்றனர். இருவரின் பக்தியில் இறைவன் மகிழ்ந்து அவர்கள் முன் தோன்றி இருவருக்கும் ஒவ்வொரு அண்டத்தைக் (முட்டையை) கொடுக்கிறார். இதனைக் குறிப்பிட்ட காலமான ஒரு வருடம் […]